Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky


Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.yellowtree.sk je: bbertik, s. r. o., Radvanská 510/5,  974 01 Banská Bystrica zapísaná v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom Banská Bystrica. Oddiel: Sro, vložka číslo: 30101/S,  IČO: 50 391194,  IČ DPH: SK2120 306859.

Spôsob platby

Spôsob platby si Kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

 • platobnou kartou prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány prevádzkovanej spoločnosťou Payout v prospech účtu Predávajúceho
 • na dobierku pri doručení tovaru
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom vyzdvihnutí tovaru
 • bankovým prevodom v prospech účtu Predávajúceho

Spôsob prepravy a poplatky za poštovné a balné

 • Na adresu na území Slovenske republiky Vám tovar doručí kuriér spoločnosti GLS
 • Cena za dopravu do 5kg – 4,- €
 • Pri hmotnosti zásielky nad 5kg Vás budeme kontaktovať s ohľadne indivioduálnej ceny za prepravu
 • Platba na dobierku: kartou alebo v hotovosti – 1,20€
 • Výdajné miesta v SR: Parcelshop a Balíkomat
 • Výdajné miesta v SR: Packeta (Zasielkovňa )

Tovar Vám doručí kuriér spoločnosti GLS

Služby pred doručením :

 • SMS notifikácia odoslaná v deň vytlačenia prepravného štítku.
 • Doručenie balíkov na území Slovenska v čase od 8.00 až 17.00 nasledujúci pracovný deň od vyzdvihnutia balíka (SMS notifikácia)
 • Priebežné informovanie príjemcu o stave balíka e-mailom. Služba tiež zahŕňa 5 možností presmerovania si balíka.
 • Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!  Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Osobný odber

Po dohode s pracovníkom spoločnosti bbertik, s.r.o.si môžete prevziať objednaný tovar osobne na prevádzke spoločnosti, adresa: yellowtree shop, Horná Strieborná 11, BB. Pri osobnom odbere platíte iba cenu tovaru.

Objednávanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu zaslaním objednávky, emailu, alebo telefonicky.

platobnou kartou prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány prevádzkovanej spoločnosťou PAYOUT v prospech účtu Predávajúceho

Termín a čas dodania tovaru

Tovar na dobierku sa posiela do 24hod , zvyčajne však na druhý deň po objednávke balík expedujeme.

Platobnou kartou prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány PAYOUT ihned´ po pripísaní platby na účet predávajúceho, zvyčajne však do 48h od objednávky.

Bankovým prevodom v prospech účtu Predávajúceho, tovar expedujeme po pripísaní platby na účet predávajúceho, zvyčajne však do 48h od objednávky.

Registrácia

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme bbertik, s. r. o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy bbertik, s. r. o. v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti.”
Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie.(mame to takto urobene?:) Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Reklamácia

Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!  Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť emailom na : objednavky@yellowtree.sk.

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar  a zaplatiť sumu uvedenú v objednávke podľa vlystného výberu.

Reklamácie

Reklamácie musia by uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: objednavky@yellowtree.sk.
Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, alebo poškodenie ktoré vzniklo počas prepravy tovaru k zákazníkovi. Zákazník je povinný tovar po prevzatí od kuriéra skontrolovať a v prípade poškodenia spísať s kuriérom protokol o poškodení.  Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

1)   Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu, že predávaný Tovar, ktorý je obsahom Kúpnej zmluvy je bez závad a v požadovanej kvalite a množstve. Ak tomu tak nie je, Kupujúci má právo na uplatnenie nárokov z vád (reklamáciu) Tovaru.  

2)  Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Na potravinárske výrobky sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Minimálna trvanlivosť potravinárskych výrobkov, ktoré sú zaslané je minimálne 3 mesiace.

3)Zákazník je povinný si tovar pri preberaní prezrieť, či tovar nemá zjavné vady. Pri zistení vád je kupujúci povinný tieto ihneď Predávajúcemu oznámiť. Za zjavné chyby sa považuje:

 1. Zjavné odchýlky od charakteristických všeobecných vlastností čerstvého a kvalitného tovaru.
 2. Chýbajúce množstvo oproti deklarovanému množstvu na príslušnom doklade
 3. Dodanie iného ako objednaného Tovaru
 4. Mechanické poškodenie tovaru pri preprave.
 5. Ostatné vady je Zákazník povinný reklamovať ihneď po ich zistení v záručnej dobe tovaru. Oznámenie vád Zákazník ohlási podaním správy o vadách  telefonicky, mailom najneskôr do 7 dní od dodania tovaru.
 6.   Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade reklamácie na odbernom mieste môže predávajúci vybaviť reklamáciu ihneď. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.  

 4) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorého vady zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka. 

5) Právo na záruku zaniká v prípade, že: 

a) k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, 

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie  

c) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.  

  7 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa dodania Tovaru. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj pred samotným dodaním Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci vykoná písomne na adresu sídla Predávajúceho, pričom môže využiť vzorový formulár. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Spolu s odstúpením Kupujúci odošle Predávajúcemu na adresu sídla taktiež Tovar, ktorý bol predmetom Kúpnej zmluvy, od ktorej odstupuje. Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. 

7.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Tovaru výlučne v prípade, ak je Tovar v originálnom a neporušenom (neotvorenom) obale, s ohľadom na charakter Tovaru ako potraviny. 

7.3 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu Tovaru a všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov podľa relevantných právnych predpisov. 

7.4 Platby budú Kupujúcemu vrátené na bankový účet, ktorý Kupujúci uvedie v odstúpení od Kúpnej zmluvy.  

8)Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

  Reklamácie sú vybavované na adrese prevádzkovateľa:   Yellowtree, Horná Strieborná 11, BB, email:ahoj@yellowtree.sk

Záruka

Záruka na dodaný tovar je 2 roky od zakúpenia tovaru, resp. do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

Vrátenie tovaru

tovar je možné vrátiť alebo zameniť za nasledovných podmienok :

 • Kolok na tovare je neporušený
 • Tovar je v pôvodnom stave – nepoškodený, vrátane originálnych obalov – nepoškodených 
 • Tovar nesmie byť po expirácii

Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu odosielatela: Yellowtree shop, Horná Strieborná 11, Banská Bystrica 97401. Doručenie vráteného tovaru je na Vaše náklady. Výnimku tvoria potravinárske výrobky, ktoré nie je možné po zakúpení vrátiť.

Ceny

Ceny v e-shope sú uvedené s DPH.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete aby boli Vaše údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v poznámke objednávky žiadosť o vymazanie Vašich údajov ihneď po vybavení objednávky.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.
V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou bbertik, s.r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu. Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte. Zaslaním objednávky alkoholu potvrdzujete, že ste dovršili vek 18 rokov.

Váš bbertik, s.r.o.

Obchodné podmienky sú platné od 01.09.2021 do odvolania.

Nákupný košík